مستند آموزشی ذهن به زبان ساده | The Mind, Explained زیرنویس فارسی

مستند آموزشی ذهن به زبان ساده | The Mind, Explained

شما می‌توانید نحوه عملکرد مغزتان و هر آنچه که در مغز انسان رخ می‌دهد را با کمک این سریال کشف کنید!